MVO vacaturebank voor werkzoekenden en studenten met een zintuiglijke, fysieke of autistische beperking 

Zoek een baan


Kwaliteitstest ‘studeren met handicap 2011’ in heldere grafieken

logo handicap en studieStudenten met een handicap stuiten nog vaak op onnodige belemmeringen. Maar er zijn wel verschillen per onderwijsinstelling. Die verschillen worden nu overzichtelijk zichtbaar gemaakt in grafieken per universiteit en hogeschool ..

In de grafieken wordt per instelling getoond hoe de studenten met een functiebeperking oordelen over de mate waarin hun universiteit of hogeschool hen in staat stelt om te studeren. De cijfers zijn gebaseerd op de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2011, een enquête die dit keer onder ruim 15 duizend studenten met een functiebeperking is gehouden. Hij maakte deel uit van de grote Nationale Studentenenquête (NSE) van Studiekeuze123. Vandaag verschijnt het onderliggende rapport met de cijfers en verantwoording.

De studentenbeoordeling is niet onverdeeld positief, al groeit de waardering voor het Hbo sinds 2009 geleidelijk. In het WO is in de scores juist een (kleine) terugval te zien. Veruit de beste score werd gehaald door drie kleine hogescholen: hogeschool Helicon, Driestar Educatief en IVA Driebergen. Bij de grotere hogescholen zijn de favorieten Windesheim en Stenden dit jaar gepasseerd door Hogeschool Zuyd en De Haagse Hogeschool. De ranking van universiteiten wordt nog steeds aangevoerd door Wageningen University en de Universiteit Twente.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat kleinschalig onderwijs een positieve beoordeling oplevert. Toch is dat niet zo. Een aantal kleine en middelgrote hogescholen scoren juist onvoldoende (lager dan 5,5) en staan daardoor onderin de scorelijst.

De groep studenten met een erkende functiebeperking is groter dan vaak gedacht wordt. Het gaat om bijna 10 procent van alle studenten. Bijna de helft daarvan heeft last van dyslexie (woordblindheid) of dyscalculie (getallenblindheid). Andere grote groepen zijn studenten met psychische problematiek en chronische ziektes (10%). Fysieke handicaps zoals bewegingsbeperking, gezichts- of gehoorstoornis tellen samen op tot 7 procent.

Het rapport “Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2011” is vandaag, 23 februari, verschenen. Het is samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) in Leiden, in opdracht van het expertisecentrum handicap + studie.