MVO vacaturebank voor werkzoekenden en studenten met een zintuiglijke, fysieke of autistische beperking 

Zoek een baan


Studeren met een functiebeperking in de accreditatie

logo handicap en studieHet Dossier Accreditatie 2011 geeft informatie over studeren met een functiebeperking in de accreditatie. Lees verder wat handicap+studie voor onderwijsinstellingen kan betekenen ..

Een korte samenvatting
Het onderwerp ‘studeren met een functiebeperking’ is opgenomen in de accreditatie. Sinds 1 januari 2011 worden onderwijsinstellingen (in het geval van een instellingstoets) en opleidingen (in het geval van een uitgebreide opleidingsbeoordeling) getoetst op hun studeerbaarheid en toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking.

Dit wordt getoetst op basis van een beleidsplan over studeren met een functiebeperking. Hier worden de huidige voorzieningen voor studenten met een functiebeperking genoemd en plannen ter verbetering aangedragen. Deze voorzieningen ondersteunen de visie van de onderwijsinstelling met betrekking tot studeren met een functiebeperking.

Tijdens het bezoek van de auditcommissie/visitatiepanel ligt dit beleidsplan ter inzage. Daarnaast spreekt de commissie met studenten uit de doelgroep om een beeld te krijgen van de implementatie van het plan. Aan de hand hiervan geeft een commissie een advies aan de NVAO. Alle standaarden die de NVAO heeft opgesteld worden beoordeeld in dit advies en meegenomen in de conclusie.

Het beleidsplan ‘studeren met een functiebeperking’ wordt getoetst aan het referentiekader van de commissie Maatstaf. De aanbevelingen die in het adviesrapport van de commissie gedaan worden over informatievoorziening en voorlichting, fysieke toegankelijkheid, begeleiding, deskundigheid, leerroutes, toetsing en examinering en waarborgen voor kwaliteit en continuïteit zijn een leidraad voor de auditcommissies en visitatiepanels.

Noch in het referentiekader, noch in het beoordelingskader van de NVAO worden concrete aanpassingen of oplossingen genoemd, evenmin als een aanbevolen beleidsvisie op studeren met een handicap. Hiermee worden hogescholen en universiteiten vrij gelaten om zelf verdere invulling te geven aan dit onderwerp. handicap + studie kan onderwijsinstellingen hierbij ondersteunen. Zij heeft (internationale) kennis van verschillende visies op functiebeperkingen en onderwijs en ervaring in de uitvoering en ontwikkeling van voorzieningen en aanpassingen voor studenten met een functiebeperking. Daarnaast biedt zij een aantal kant en klare producten ter ondersteuning van de accreditatie, zoals een proefaudit, benchmarkrapport en beleidsadvies op maat.