MVO vacaturebank voor werkzoekenden en studenten met een zintuiglijke, fysieke of autistische beperking 

Zoek een baan


Stage voor studenten met een functiebeperking in het buitenland.

header Nuffic

Ook als je te kampen hebt met een functiebeperking zoals dyslexie, psychische- of energieproblemen kun je in het buitenland studeren of stage lopen. Het is dan wel belangrijk om van te voren bepaalde voorzieningen te regelen ..

Binnen het Erasmusprogramma wordt bijzondere aandacht besteed aan studenten, docenten en stafleden die vanwege een handicap specifieke voorzieningen nodig hebben. Het gaat om mensen die zonder aanvullende financiering niet in staat zijn om in het buitenland te studeren, stage te lopen of te doceren.

In dat geval kan het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (NA) aanvullende subsidie verlenen. Hiervoor kan de hogeronderwijsinstelling een aanvraag indienen volgens de aanwijzingen in bijlage 20 van het instellingscontract. Aanvragen kunnen het hele academische jaar door, bij voorkeur vóór vertrek van de betrokkene, bij het NA worden ingediend.

De Nederlandse Stichting HanHandicap + Studie, het expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert jongeren met een functiebeperking om succesvol te kunnen studeren in het hoger onderwijs.

Het servicepunt ondersteunt onderwijsinstellingen en verbetert de informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking. Studieadviseurs kunnen informatie krijgen over hoe zij studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk kunnen adviseren.

Op de website www.handicap-studie.nl vind je een brochure over studeren in het buitenland, met zaken waar je als student met een functiebeperking aan moet denken wanneer je in het buitenland gaat studeren.

Bron: www.nuffic.nl